Bơm định lượng HANNA BL 20-2

Bơm định lượng HANNA BL 3-2

3,320,000 

( Chưa bao gồm VAT )