Bộ tự động điều chỉnh RX CHLORINE(ORP) CTP/7-0RP

Bộ tự động điều chỉnh PH CTP/20-PH

24,635,000 

( Chưa bao gồm VAT )