Bộ tự động điều chỉnh RX CHLORINE(ORP) CTP/7-0RP

Bộ tự động điều chỉnh RX CTP/7-OPR

21,951,000 

( Chưa bao gồm VAT )