ĐỘNG CƠ MÁY BƠM DIESEL

 • Động cơ DAEDONG KIOTI 3C100LWS

  63,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 24 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DAEDONG KIOTI 3A165LWS

  75,500,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 24 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ HYUNDAI D4BB 48.5KW

  780,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ HYUNDAI D4BH 67Kw

  114,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ HYUNDAI D4AL 85KW

  159,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ HYUNDAI D4DB 97KW

  169,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ QUANCHAI QC380Q 21Kw

  36,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ QUANCHAI N485QA 33Kw

  42,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ QUANCHAI QC490Q 45Kw

  48,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ QUANCHAI 4105QA 71Kw

  66,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ QUANCHAI 4108QA 76Kw

  69,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN D1146 85Kw

  180,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN D1146T 118Kw

  210,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP086TA 152Kw

  252,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN P086TI-I 164Kw

  288,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN P086TI 199Kw

  348,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP086LA 224Kw

  372,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN P126TI 272Kw

  420,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN P126TI-I 294Kw

  468,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN P158LE-I 362Kw

  594,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN P158LE 414Kw

  696,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP158LC 449Kw

  720,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP158LD 510Kw

  828,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP180LA 552Kw

  960,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP180LB 612Kw

  1,032,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP222LB 664Kw

  1,188,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

 • Động cơ DOOSAN DP222LC 723Kw

  1,344,000,000 

  – Ứng dụng: lắp máy bơm chữa cháy, máy bơm công nghiệp, máy lạnh công suất lớn, máy phát điện công nghiệp.

  – Chứng chỉ : CO,CQ đầy đủ

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển : Miễn phí nội thành HCM

ĐỘNG CƠ MÁY BƠM DIESEL TRONG HỆ THỐNG MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP

* Giới thiệu Động cơ máy bơm Diesel:

Động cơ máy bơm Diesel là một trong những loại động cơ đốt trong được ứng dụng nhiều nhất trong lĩnh vực lắp đặt các loại máy bơm nước công nghiệp phục vụ trong môi trường phòng cháy chữa cháy, lắp đặt máy phát điện công nghiệp. Hoạt động chủ yếu với nguyên liệu là dầu diezel.

– Khác với các loại động cơ thông thường hay như động cơ xăng. Động cơ máy bơm Diesel được ưu tiên sử dụng nhiều trong các lĩnh vực vận tải đường bộ cũng như các ngành nghề thuộc lĩnh vực giao thông đường thủy. Vì những đặc điểm ưu việt như hiệu suất động cơ hoạt động cao hơn, chi phí cho việc mua nhiên liệu diesel rẻ hơn xăng.

– Cách thức vận hành cũng như các loại động cơ khác. Nguyên liệu dầu diesel và không khí được đốt cháy trong buồng đốt, đến một thời điểm nhất định khi piston đến gần điểm chết trong kỳ nén ( đó là 1 trong 4 kỳ hoạt động của động cơ máy bơm diesel ) và khi đó dầu diesel nhận được sự tác động từ nhiệt độ và áp suất cao của không khí nén nó sẽ tự bốc cháy.

– 4 kỳ hoạt động của động cơ máy bơm diezel: kỳ nạp, kỳ nén, kỳ cháy và giãn nở, kỳ thải.

* Ưu điểm Động cơ máy bơm Diesel:

– Do tính chất vận hành không phụ thuộc vào nguồn điện trực tiếp cho nên động cơ máy bơm diesel giá rẻ rất tiện lợi và có thể hoạt động mọi lúc mọi nơi khi có nhu cầu.

– Khả năng tự bảo vệ và an toàn động cơ máy bơm diesel rất cao vì nguyên liệu dầu không có khả năng bốc cháy ở nhiệt độ bình thường và khi gặp nhiệt độ cao cũng ít có nguy cơ cháy nổ.

Động cơ máy bơm Diesel với những ưu điểm vượt trội cũng như là ứng dụng rộng rãi nên thường được kết hợp với các thương hiệu máy bơm nước công nghiệp nổi tiếng trên thế giới như Pentax, Ebara, Teco……để tạo ra những chiếc máy bơm nước công nghiệp đạt chuẩn chất lượng mang lại hiệu quả cao cho người sử dụng.

ĐỘNG CƠ MÁY BƠM DIEZEL GIÁ RẺ CHÍNH HÃNG

dong-co-may-bom-diesel-www-bom-nuoc-dai-loan-com

* Vì sao chọn mua Động cơ máy bơm Diesel tại Thuận Hiệp Thành:

– Công Ty Tnhh Thuận Hiệp Thành là một nhà phân phối động cơ máy bơm diesel giá rẻ tại thị trường miền nam Việt Nam như: động cơ máy bơm diesel Huyndai, động cơ máy bơm diesel Doosan, động cơ máy bơm Quanchai, động cơ máy bơm Diesel Daedong Kioti…với giá thành cực kỳ rẻ và chất lượng tuyệt đối làm quý khách hàng hài lòng.

dong-co-may-bom-diezel-www-bom-nuoc-dai-loan-com

NHÀ PHÂN PHỐI ĐỘNG CƠ DIESEL GIÁ RẺ CHÍNH HÃNG

– Cam kết cung cấp đầy đủ các loại chứng chỉ xuất xứ nguồn gốc sản phẩm động cơ máy bơm diesel.

– Bảo hành 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Khi có trục trặc trong quá trình sử dụng, quý khách hàng hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số hotline: www.bomnuocdailoan.com để được hỗ trợ bảo hành tận nơi chân công trình nhanh nhất trong vòng 24h.

– Hỗ trợ tư vấn miễn phí lắp đặt cho hệ thống xử lý nước công nghiệp. Cũng như dịch vụ lắp đặt trọn gói cho nhà thầu thi công công trình.

– Kỹ sư chuyên môn trong lĩnh vực sẽ đáp ứng mọi nhu cầu và thắc mắc của quý khách hàng.

– Dịch vụ chăm sóc, trả lời câu hỏi cũng như ghi nhận góp ý của người sử dụng để hoàn thiện các chính sách phục vụ khách hàng.

– Chế độ đãi ngộ cũng như hậu mãi, khuyến mãi cho những khách hàng thân thiết gắn bó lâu dài với Công Ty Tnhh Thuận Hiệp Thành chúng tôi. Một công ty chuyên cung cấp các thiết bị máy bơm nước chính hãng giá rẻ

– Mọi chi tiết thắc mắc quý khách hàng gần xa vui lòng gọi cho chúng tôi qua số điện thoại trên website hoặc gửi yêu cầu vào email: info@bomnuocdailoan.com ngay từ bây giờ nhé.

– Hân hạnh được chào đón và hợp tác với quý khách hàng.

error: