PROMINENT

 • Máy bơm định lượng Prominent CONC0703PP1000A002 12W

  3,552,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CONC0806PP1000A002 24W

  3,552,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CONC0313PP1000A002 24W

  3,552,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CONC0223PP1000A002 24W

  3,962,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent VAMD12026PP1000S00 90W

  10,120,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent VAMD12042PP1000S00 90W

  11,565,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent VAMD07063PP1000S00 90W

  12,083,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent VAMD04120PP1000S00 90W

  14,019,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Trung Quốc (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent PSMa 05120 PP 200W

  13,440,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Ấn Độ (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent PSMa 05260 PP 200W

  14,280,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Ấn Độ (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent PSMa 05400 PP 200W

  15,769,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Ấn Độ (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CNPB1601PPE200A010

  4,369,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Đức (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CNPB0704PPE200A010

  4,369,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Đức (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CNPB0312PPE200A010

  5,294,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Đức (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent CNPB0223PPE200A010

  6,454,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Đức (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent VAMC07042PPE00S00

  13,818,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Đức (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy bơm định lượng Prominent VAMC04063PPE00S00

  14,312,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý hóa chất ăn mòn, thực phẩm, dược phẩm, lò hơi…

  Xuất xứ: Đức (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vật liệu: Van hút, Van châm, 2m ống hút, 5m ống chân.

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

BƠM ĐỊNH LƯỢNG PROMINENT

* Giới thiệu Bơm Định Lượng Prominent

 Bơm định lượng Prominent thuộc dòng máy bơm định lượng hóa chất cơ bản với các mã hàng khác nhau từ Concept C. Vario D, Bơm Plasma, Concept Plus…đáp ứng hầu hết các nhu cầu sử dụng trong môi trường hóa chất, chất lỏng có độ chuẩn xác đo lường cực kỳ cao thích hợp từ dân dụng cho đến nhà máy xí nghiệp.

– Bơm định lượng Prominent nhập khẩu đã có mặt trên thị trường được hơn 40 năm nay. Sự phát triển không ngừng cũng như mở rộng hệ thống nhà máy sản xuất tại Đức, Trung Quốc, Ấn Độ hiện nay dòng máy bơm định lượng Prominent chính hãng đã có mặt trên hầu hết các quốc gia có nền công nghiệp phát triển trên thế giới và cũng hiện đang là sản phẩm bơm định lượng được mọi người quan tâm nhất.

– Bơm định lượng Prominent chính hãng luôn được ưu tiên tin dùng vì mẫu mã thiết kế đa dạng thích hợp cho nhiều không gian và môi trường hóa chất, axit ăn mòn khác nhau.

– Bơm định lượng Prominent giá rẻ so với các dòng sản phẩm có cùng công dụng tương đương của các hãng khác.

– Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cao, giấy nhập khẩu kiểm định CO, CQ, Bill, Packing list đầy đủ. Khả năng chống ồn tốt. Đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

– Linh kiện nhập khẩu chính hãng sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến kết hợp với các kỹ sư kỹ thuật viên lành nghề đã mang lại một chiếc máy bơm định lượng Prominent chính hãng với các công dụng tối ưu và đặc biệt cho quý khách hàng sử dụng.

BOM-DINH-LUONG-PROMINENT-CHINH-HANG-GIA-TOT

* Ưu điểm & Ứng dụng của Bơm Định Lượng Prominent

– Bơm định lượng Prominent chính hãng được nhà sản xuất thiết kế chuyên dụng đặc trị cho môi trường, dung chất, hóa chất liên tục và đơn giản. Máy bơm định lượng có độ hút cực kỳ cao, sử dụng mạch vi điều khiển, nhịp ngắn, dẫn động bằng solenoid và màng ngăn diaphragm.

– Hành trình bơm nhẹ nhàng vì khi hút vào một khối lượng chất lỏng sau đó dẫn truyền sang bộ phận định lượng và công suất của chiếc máy bơm định lượng Prominent chính hãng nó sẽ được điều chỉnh thông qua nút hiển thị trên thân bơm. Bất kì một áp lực ngoại vi nào tác động cũng sẽ không ảnh hưởng đến mức độ chính xác trong nhiệm vụ định lượng của chiếc máy bơm Prominent chính hãng.

Bơm định lượng Promient Concept C có dãy lưu lưỡng từ 42l/h cho đến 63l/h được sản xuất tại Trung Quốc, có vỏ ngoài chắc chắn, thân bơm được làm bằng chất nhiệu kỹ thuật cũng như là sự ăn khớp mạnh mẽ trong quá trình vận hành của các bánh răng.

– Máy bơm có vỏ chống sốc được làm bằng cốt thủy tinh chịu nhiệt tốt cũng như là góp phần vào việc kiểm soát và cân bằng nhịp bơm. Định lượng chính xác ±2%.

Bơm định lượng Promient Vario C, D hoạt động trong dãy lưu lượng 17l/h – 120l/h cung cấp mức áp suất tối đa 12 ~ 3.5 bar. Một trong những cải tiến mới của thế hệ dòng bơm định lượng Prominent với thiết kế kín và chịu được ăn mòn hóa chất cực tốt, hoạt động theo chế độ điều khiển Manual và External. Sử dụng màng bơm diaphragm linh hoạt cũng như thân thiện với môi trường. Có thể điều khiển bằng tay hoặc tín hiệu bên ngoài.

Bơm định lượng Promient Plasma hoạt động dẫn trục vít –motor. Tiêu hao điện năng tiêu thụ ít độ chính xác cao. Chống lại sự ăn mòn hiệu tủa cũng như là màng bơm chất lượng cao được gia cường bằng sợi EPDM với chất lõi thép bên trong máy bơm.

– Bơm định lượng Prominent giá rẻ hoạt động trong mức nhiệt độ cho phép –10 °C đến +45 °C. Cấp độ bảo vệ IP65 và lớp cách điện F

– Máy bơm định lượng Prominent chính hãng giá rẻ có công suất lớn được ứng dụng bơm hóa chất ăn mòn, độc hại, dễ cháy nổ với các áp suất lớn và nhiệt độ khắc nghiệt.

– Bơm định lượng dùng cho xử lý nước thải.

– Phòng thí nghiệm, bơm hóa chất dung môi.

– Các chất tẩy rửa, sản xuất bột giấy, xi măng, dược liệu.BOM-DINH-LUONG-PROMINENT-CHINH-HANG-GIA-RE* Vì sao nên mua Bơm Định Lượng Prominent tại Thuận Hiệp Thành

 Bơm định lượng hóa chất Prominent hiện nay có mặt ở hầu hết các chi nhánh cơ sở cung cấp máy bơm nước của Công Ty Tnhh Thuận Hiệp Thành. Sản phẩm chất lượng cũng như là có giá tốt nhất với các dịch vụ hậu mãi cũng như khuyến mãi sau khi mua hàng tại công ty chúng tôi.

– Dòng máy bơm định lượng nhập khẩu của chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ chứng chỉ chất lượng hàng hóa đảm bảo an toàn lao động.

– Tư vấn viên có trình độ chuyên môn cao về dòng Máy bơm Prominent chắc chắn sẽ giúp quý khách hàng có được những thông tin bổ ích về sản phẩm khi nhấc máy gọi cho chúng tôi theo số hotline trên tổng đài website : (028).6266.0425.

BƠM ĐỊNH LƯỢNG PRMINENT CHÍNH HÃNG– Máy bơm định lượng chính hãng giá rẻ được bảo hành từ 12 tháng cho đến 24 tháng tùy từng mã sản phẩm. Bảo hành được thực hiện tại chính nơi sử dụng. Chỉ cần nhấc máy gọi ngay cho chúng tôi, nhân viên kỹ thuật sẽ có mặt trong vài giờ và xử lý triệt để hiệu quả.

– Giao hàng tiện lợi nhanh chóng và cực nhanh trong vài giờ với các khu vực nội thành. Chuyển chành các khu vực ở tỉnh. Có thể đổi trả hàng miễn phí trong 3 ngày nếu lỗi kỹ thuật của máy bơm định lượng chính hãng.

– Với nhu cầu sử dụng ngày càng cao của mọi người. Nhà cung cấp Thuận Hiệp Thành chúng tôi mong muốn có cơ hội để mở rộng và tìm các đối tác đại lý bơm định lượng Prominent tại tphcm, hoặc đại lý bơm định lượng Prominent tại Hà nội.

– Quý khách hàng cần có nhu cầu xin hãy liên hệ với chúng tôi để có được chính sách giá tốt nhất ngay hôm nay nhé.

– Trân trọng kính chào và hi vọng được hợp tác.

www.bomnuodailoan.com

error: