MÁY THỔI KHÍ TOHIN

 • Máy thổi khí TOHIN HC 251S

  16,610,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 30S

  17,570,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 301S

  17,570,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 40S

  20,800,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 401S

  20,800,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 50S

  26,420,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 501S

  26,420,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 60S

  38,680,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 601S

  38,680,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 80S

  46,363,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 801S

  48,940,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN HC 100S

  64,850,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN SD-120S

  12,300,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN SD-120

  12,560,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN SD-150S

  14,000,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN SD-200S

  15,400,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN FD-250S

  13,120,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN FD-300S

  13,300,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN FD-300

  13,300,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK40

  44,420,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK50

  44,980,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK65

  50,800,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK80

  59,940,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK100S

  79,550,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK100

  83,530,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK125

  118,860,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK150S

  162,930,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK150

  166,320,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK200S

  257,170,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK200

  299,950,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK250

  406,560,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

 • Máy thổi khí TOHIN BK300

  615,090,000 

  – Giá: Chiết khấu cao cho công trình, dự án

  – Ứng dụng: xử lý môi trường, nước thải công nghiệp

  Xuất xứ: Nhật Bản (có CO, CQ)

  – Bảo hành: 12 tháng

  – Vận chuyển: Toàn quốc, miễn phí nội thành HCM.

MÁY THỔI KHÍ TOHIN

* Giới thiệu Máy Thổi Khí ToHin

– Máy thổi khí Tohin chính hãng là một sản phẩm sử dụng công nghệ hàng đầu có chất lượng tốt của Nhật Bản được phân phối chính thức tại Việt Nam từ Công Ty Tnhh Thuận Hiệp Thành.

– Máy thổi khí Tohin trực thuộc tập đoàn sản xuất máy thổi khí lớn nhất Nhật Bản. Có hơn 50 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu thiết kế cũng như sáng tạo và tìm tòi các kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất tạo ra những sản phẩm đa công dụng phục vụ mục đích của người sử dụng.

– Máy thổi khí chính hãng nhập khẩu sử dụng các linh kiện nổi tiếng trên thế giới trải qua những gia công dập nổi trên dây chuyền sản xuất tiên tiến kết hợp với các kỹ thuật viên lành nghề đã mang lại cho quý khách hàng những chiếc máy thổi khí Tohin chính hãng giá cực rẻ.

– Các dòng sản phẩm nổi tiếng của máy thổi khí Tohin nhập khẩu như HC, SD, FB, BK… có các dãy lưu lượng từ 16.8m3/h cho đến 259.2m3/h, công suất motor từ 0.5HP cho đến 7.5HP.

– Máy thổi khí Tohin chính hãng sử dụng rotor được thiết kế dạng rotary hay còn được gọi là dạng quạt cung cấp một hiệu năng làm việc ổn định cũng như khả năng gây ra tiếng ồn cực kỳ thấp.

– Máy thổi khí chính hãng Tohin hoạt động siêu tiết kiệm điện năng tiêu thụ qua đó tiết kiệm chi phí vận hành hiệu quả góp phần vào việc tăng cường tuổi thọ sử dụng cũng như là đồ bền theo năm tháng.

– Sản phẩm được ứng dụng trong quá trình vận chuyển khí nén, sục khí trong môi trường nuôi trồng thủy hải sản. Khuấy trộn các bể xi mạ, bể chứa nước.

– Máy thổi khí Tohin nhập khẩu Nhật Bản cung cấp đầy đủ chứng chỉ CO,CQ cũng như các giấy tờ liên quan hợp lệ.

MAY-THOI-KHI-TOHIN-WW-BOM-NUOC-DAI-LOAN-COM

* Ưu điểm & Ứng dụng Máy Thổi Khí ToHin

– Máy thổi khí chính hãng Tohin được sử dụng một trong những hệ thống giảm thanh rất đặc biệt hơn và chiếu ưu thế hơn so với các máy cùng loại trên thị trường tiêu thụ cho nên có thể làm giảm thiểu tối đa độ ồn của máy gây ra. Vì yếu tố đó cho nên chiếc những sản phẩm của Tohin được sử dụng trong khách sạn, các công trình tòa nhà xây dựng, cao ốc chung cư cũng như nhà máy xí nghiệp.

– Máy thổi khí chính hãng Tohin nhập khẩu giá rẻ có hệ thống dầu bôi trơn hiệu quả cao giảm thiểu tối đa các hiện tượng tắc nghẽn hoặc rò rỉ. Hơn thế nữa sản phẩm có thể tạo ra một lượng áp suất không khí cũng như là tác động của dòng chảy duy trì liên tục không thay đổi trong suốt thời gian dài vận hành.

– Ngoài ra chiếc máy thổi khí Tohin nó còn có tác dụng trong việc khuấy và hòa trộn các bể điều hòa trong cùng hệ thống xử lý các chất thải và góp phần vào việc ngừa và năn chặn sự phân hủy kị khí của các chất.

– Thiết kế kiên cố với kết cấu chắc chắn cũng như là sự liên kết chặt chẽ của đầu máy thổi khí với motor tạo nên một trong những guồng quay vận hành êm ái mạnh mẽ. Chân đế vững chải bảo vệ sản phẩm khỏi tiếp xúc với các môi trường nước. Cũng như là vỏ ngoài được phun sơn tĩnh điện tạo nên một vỏ ngoài khỏe khoắn.

– Máy thổi khí Tohin có thể lắp đặt ở nhiều không gian cũng như là địa hình khó khăn phức tạp khác nhau mang lại cho người sử dụng nhiều sự lựa chọn phong phú

– Máy thổi khí Tohin chính hãng được ứng dụng trong các trường hợp sau:

+ Vận chuyển tuần hoàn khí nén.

+ Trộn khuấy trong các bể nước, xi mạ.

+ Nuôi trồng thủy hải sản. (sục khí và cung cấp oxygen)

+ Hệ thống Biogas.

+ Lò hơi

+ Các bể hiếu khí.

may-thoi-khi-tohin-bomnuocdailoan

* Vì sao nên mua Máy Thổi Khí tại Thuận Hiệp Thành

– Máy thổi khí Tohin nhập khẩu giá tốt được trưng bày tại kho cũng như phân phối rộng khắp trên mọi ngóc ngách của dãy đất hình chữ S tại Thuận Hiệp Thành. Với những uy tín cũng như là kinh nghiệm hoạt động trong suốt nhiều năm liền trong lĩnh vực cung cấp các mặt hàng máy bơm nước chính hãng – máy thổi khí chính hãng giá cực kỳ tốt đã được các đối tác tin dùng và hợp tác lâu dài.

Máy Thổi Khí Tohin chính hãng bơm nước đài loan

– Khi quý khách hàng chọn mua máy thổi khí chính hãng giá rẻ tại công ty chúng tôi sẽ được nhận những ưu đãi như là về giá tốt.

– Bảo hành 12 tháng đến 18 tháng tùy model. Sản phẩm được bảo hành tận công trình sử dụng trong vòng vài giờ làm việc.

– Kiểm tra hoàn toàn miễn phí cũng như là tư vấn cách sửa chữa tiết kiệm chi phí cho người dùng.

– Dán tem bảo hành kỹ càng sau dịch vụ. Đảm bảo an toàn và yên tâm.

– Nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, giàu kiến thức sẽ hỗ trợ quý khách hàng có được những sản phẩm phù hợp với các yêu cầu sử dụng để hoàn thành thật tốt những mục tiêu công việc mà mình đã lên kế hoạch.

– Chúng tôi đang có nhu cầu mở rộng các hệ thống đại lý máy thổi khí Tohin tại TP.HCM và trên toàn quốc. Quý khách hàng có nhu cầu mở rộng kinh doanh kiếm thêm thu nhập hãy liên hệ với chúng tôi nhé.

– Với tiêu chí cung cấp những gì khách hàng cần thì ngoài những sản phẩm máy thổi khí Tohin chúng tôi còn phân phối các dòng máy bơm nước chính hãng của những thương hiệu nổi tiếng như NTP, APP, PENTAX, EBARA, LUCKY PRO…với giá thành chưa bao giờ có. Hãy đến với chúng tôi để trải nghiệm những công nghệ tiên tiến nhất với giá tốt nhất.

– Xin trân trọng kính chào và hy vọng được hợp tác.

www.bomnuocdailoan.com

error: